Zintegrowany Informator Pacjenta - ZIP dla studentów

plakat_popr
ZIP, czyli Zintegrowany Informator Pacjenta, jest ogólnopolskim serwisem udostępniającym zarejestrowanym użytkownikom historyczne dane o ich leczeniu i finansowaniu leczenia, gromadzone od 2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Zintegrowany Informator Pacjenta – ZIP dla studentów

Start:

26/04/2016 - 10:00

26 kwietnia studenci będą mogli skorzystać z mobilnego punktu NFZ.
Osoby zainteresowane będą miały możliwość w ustawionym stanowisku:

 

1.     odebrania loginu i hasła dostępu do ZIP – Zintegrowanego Informatora Pacjenta.
2.     wyrobienia karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).

 

ZIP,  czyli Zintegrowany Informator Pacjenta, jest ogólnopolskim serwisem udostępniającym zarejestrowanym użytkownikom historyczne dane o ich leczeniu i finansowaniu leczenia, gromadzone od 2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Rejestrując się w ZIP można uzyskać:

 

1)    Szybki dostęp do informacji o prawie świadczeniobiorcy do świadczeń zdrowotnych.
2)    Wiedzę o leczeniu i udzielonych świadczeniach oraz o przepisanych lekach.
3)    Informację o kwotach, które zostały przekazane na sfinansowanie leczenia świadczeniobiorcy.

 

 

Aby uzyskać dostęp do ZIP (identyfikator użytkownika oraz tymczasowe hasło) wystarczy okazać dowód osobisty. Po otrzymaniu danych dostępowych można zacząć korzystać z serwisu.

 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

 

Wyjazd turystyczny z EKUZ, to gwarancja bezpieczeństwa zdrowotnego w tych krajach w sytuacji nagłej choroby lub urazu, w zakresie niezbędnym z przyczyn medycznych, na zasadach obowiązujących w kraju pobytu.

 

EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi, w tym osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Karta EKUZ jest bezpłatna i wydawana od ręki, po wypełnieniu wniosku i okazaniu odpowiedniego dokumentu.

 

Studenci muszą mieć ze sobą dowód osobisty oraz aktualną legitymację studencką.

 

Wydarzenie na facebooku

Więcej szczegółów