Centrum Badań Biomedycznych SGGW

centrum badań biomedycznych
Centrum Badań Biomedycznych (CBB) stanowi zintegrowany zespół laboratoriów do badań na zwierzętach na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, służący nowoczesnym badaniom w obszarze medycyny i weterynarii, w zakresie fizjologii i patofizjologii zwierząt (także rozumianych jako model dla człowieka) oraz badaniom chorób i schorzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Centrum Badań Biomedycznych SGGW

Miejsce:

ul. Nowoursynowska 100 02-797 Warszawa   Zobacz mapę

Start:

12/05/2016 - 09:00

Centrum Badań Biomedycznych (CBB) stanowi zintegrowany zespół laboratoriów do badań na zwierzętach na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, służący nowoczesnym badaniom w obszarze medycyny i weterynarii, w zakresie fizjologii i patofizjologii zwierząt (także rozumianych jako model dla człowieka) oraz badaniom chorób i schorzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego.

W Centrum Badań Biomedycznych znajdują się:
– Laboratorium Diagnostyki Obrazowej,
– Laboratorium Biologii Molekularnej,
– Hodowli Komórek i Tkanek,
– Laboratorium Biotechnologii,
– Laboratorium Nanotechnologii i Nanoinżynierii,
– Pracownia Elektromiografii.

Laboratorium Diagnostyki Obrazowej wyposażone m.in. w MRI, CT i unikatowy pierwszy w świecie system MRIgFUS umożliwiający wykorzystanie najnowszych technik obrazowania in vivo do oceny zachodzących zjawisk w organizmie jak i do nieinwazyjnej terapii chorób nowotworowych. Laboratorium należy do najnowocześniejszych tego typu jednostek na świecie.

Zapraszamy do odwiedzenia i zapoznania się z pracą Kliniki.

Zaplanowaliśmy oprowadzanie po laboratoriach o każdej pełnej godzinie. Grupy max. 20 osób.

Więcej informacji na http://www.dniotwarte.eu

facebook

Więcej szczegółów