Akryloamid w żywności - czy jest się czego obawiać?

wszechnica_Akryloamid w żywności - czy jest się czego obawiać_plakat
Do produktów zawierających największe ilości tego związku należą produkty i potrawy ziemniaczane, głównie frytki i chipsy. Stanowi to kolejny, ważny argument motywujący do znacznego ograniczania ich spożycia, zwłaszcza przez dzieci i młodzież.

Akryloamid w żywności – czy jest się czego obawiać?

Miejsce:

ul. Nowoursynowska 159 C, Warszawa   Zobacz mapę

Start:

16/03/2016 - 17:30

Akryloamid w żywności – czy jest się czego obawiać?

Prelekcja Wszechnicy Żywieniowej w dn. 16 marca 2016r.
mgr inż. Iwona Gielecińska
Instytut Żywności i Żywienia

Od roku 2002, kiedy to szwedzcy eksperci po raz pierwszy opublikowali dane o wysokiej zawartości akryloamidu w niektórych produktach spożywczych, problem ten interesuje i niepokoi wielu konsumentów. Dlatego chcemy ten temat omówić, powierzając to zadanie ekspertowi, który wraz z innymi naukowcami zgłębia ten problem w naszym kraju. Badania polskie wpisują się w badania światowe, prowadzone intensywnie od roku 2002. Dotyczą one m.in. zawartości akryloamidu w żywności, poziomu jego pobrania wraz z dietą i oceny narażenia na ten związek populacji polskiej i wybranych grup ludności, szczególnie narażonych, np. niemowląt, dzieci, młodzieży czy kobiet karmiących.

Akryloamid powstaje w żywności w sposób naturalny, podczas jej ogrzewania w wysokich temperaturach przekraczających 120 st. C. Powstaje przede wszystkim w produktach wysoko węglowodanowych, m.in. w czasie smażenia, pieczenia, mikrofalowania czy prażenia. Dochodzi do tego podczas przemysłowej produkcji żywności, jak również w trakcie przyrządzania potraw w domu.

Do produktów zawierających największe ilości tego związku należą produkty i potrawy ziemniaczane, głównie frytki i chipsy. Stanowi to kolejny, ważny argument motywujący do znacznego ograniczania ich spożycia, zwłaszcza przez dzieci i młodzież.

Jak zatem przedstawia się ten problem w Polsce: w jakich produktach i potrawach akryloamidu może być najwięcej, jaki jest poziom jego pobrania wraz z dietą i czy stanowi to zagrożenie dla zdrowia różnych grup populacyjnych? Czy zatem jest się czego obawiać?

Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedź na naszym wykładzie, na którym m.in. zostaną omówione następujące zagadnienia:

  1. Charakterystyka akryloamidu.
  2. Wpływ akryloamidu na zdrowie człowieka.
  3. Zawartość akryloamidu w produktach spożywczych i potrawach oraz czynniki wpływające na powstawanie tego związku w żywności.
  4. Ocena wielkości pobrania akryloamidu w Polsce.
  5. Możliwości redukcji spożycia akryloamidu – działania producentów żywności oraz konsumentów.

Zapraszamy: ul. Nowoursynowska 159 C, Warszawa Budynek nr 32 (zielony) Aula II

SGGW

wszechnica żywieniowa

Więcej szczegółów