2nd International Scientific Conference of Veterinary Medicine Students

nasggw ost
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Weterynarii „Non sibi sed omnibus – Nie dla siebie, ale dla wszystkich,,

2nd International Scientific Conference of Veterinary Medicine Students

Miejsce:

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW   Zobacz mapę

Start:

15/05/2016 - 09:00

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Weterynarii

„Non sibi sed omnibus – Nie dla siebie, ale dla wszystkich,,

 15   MAJA 2016

Konferencja będzie obejmowała trzy sesje:

Nauk podstawowych

Nauk klinicznych

Doktorancką

W poszczególnych sesjach, studentów i doktorantów każdego Wydziału prowadzącego kierunek Weterynaria zapraszamy do zaprezentowania:

– referatów w formie prezentacji multimedialnej – 10 min. prezentacja i 5 min. dyskusja (15 min.)

– posterów o wymiarach – 70/90 cm – 3 min. prezentacji i pytania od komisji

Streszczenia prezentacji oraz posterów prosimy przesyłać w formie maszynopisu nie przekraczającego 500 słów, wg wzoru w załączniku nr 1 w języku angielskim. Abstrakty powinny być przesłane w formacie doc., czcionka Times New Roman 12, marginesy 2,5 cm z obu stron.

Formularz zgłoszeniowy uczestników wypełnić wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 2.

Załączniki dostępne są  na stronie internetowej knmw.sggw.pl.

Wszystkie informacje będą na bieżąco umieszczane na facebooku II Międzynarodowej Konferencji Studentów Weterynarii  facebook oraz na stronie internetowej Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych knmw.sggw.pl.

Patronat naukowy:  

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie,

Polskie Stowarzyszenie Bujatryczne,

Polskie Towarzystwo Hipiatryczne,

Warszawska Izba Weterynaryjna.

Więcej szczegółów

WWW

knmw.sggw.pl

Telefon

532151876

Email

knmw@sggw.pl